diktə : [lat.] köhn. İmla. _ Diktə etmək –
1. başqasına eşitdirib yazdırmaq üçün ucadan söyləmək;
2. məc. zorla qəbul etdirməyə çalışmaq, əmr etmək, buyurmaq. Şərtlərini diktə etmək.