dilənçipayı : is. Dilənçiyə verilən pul və s.; sədəqə.