dilbilməzlik : is. Başa düşməməzlik, söz qanmamazlıq.