div : is. [fars.] Şərq nağıllarında: müsbət qəhrəmanlara qarşı qoyulan çirkin, eybəcər, həddən artıq cəsamətli, buynuzlu əfsanəvi vücud, heyvan. Div ilə pəri olurmu həmdəm? Füzuli. Özgələri meşədə ayıdan ehtiyat eləyəndə müsəlmanların yadına div düşür. C.Məmmədquluzadə. Yetim uşaqlar, kasıb adamlar, keçəllər nağılın axırında divlərə, əjdahalara, padşahlara qalib gəldikdə, balaca Süleymanın da sevincinin həddihüdudu olmazdı. S.S.Axundov. // məc. Çox güclü, qüvvətli, cəsamətli adam və s. haqqında. Söküb dağıdardın sahillərini; Qayalar bilirdi div hünərini. R.Rza. ◊ Div addımları ilə tənt. – çox böyük sürətlə, çox iti. Div addımları ilə irəliləmək.