doktrina : [lat.] Elmi, fəlsəfi və ya siyasi nəzəriyyə, sistem.