dünyagörüşü : is. Həyat, təbiət və cəmiyyət haqqında görüşlər sistemi.