epiqram : [yun. epigramma – yazı]
1. Qədim yunanlarda: abidələr, binalar, hədiyyələr və s. üzərində yazılan yadigarlıq yazı. Feokritin zəngin ədəbi irsindən ancaq bir şeir külliyyatı qalmışdır ki, o da otuz idilliyadan və iyirmi üç epiqramdan ibarətdir. Ə.Sultanlı.
2. ədəb. Kiçik satirik şeir; həcv. [Silvio:] ..Mənim epiqramlarıma epiqramlarla cavab verirdi, [qrafın] bu cavabları mənə həmişə daha gözlənilməz, daha kəskin görünürdü.. A.Puşkindən.