etimoloji : sif. [yun.] Etimologiyaya aid. Etimoloji lüğət. Sözün etimoloji təhlili.