ezamiyyət : is. [ər.] Xidməti və ya başqa bir işi, tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir yerə ezam olunma, getmə. Ezamiyyətə getmək. Ezamiyyətdən qayıtmaq. – [Yunis] ərizə və ezamiyyət kağızını çıxarıb göstərdi. Mir Cəlal.