fövqəltəbii : sif. [ər.]
1. Mistik təsəvvürə görə: təbii yolla izah oluna bilməyən, təbiətin qanunlarına tabe olmayan; əcaib. Fövqəltəbii hadisə. Fövqəltəbii qüvvələrin varlığına inam.
2. məc. Adi əndazədən xaric; qeyri-adi, qəribə, əcaib. Fövqəltəbii səy.