fısıldamaq : f. Fısıltı səsi çıxarmaq, fısfıs eləmək. Bir az da keçəndən sonra maşın fısıldayıb dayandı. Ə.Haqverdiyev. Qubernator yenə əvvəlki vəziyyətində dayanıb, qıyıq gözlərini ona zillədi. Aşkarca fısıldamağa başladı. İ.Şıxlı.
fışıldamaq 2: f.
1. Fışıltı səsi çıxarmaq (bax fışıltı 1-ci mənada). Bir az irəlidə, yolun üst tərəfində yer fışıldayır, ağ bir fəvvarə göyə qalxırdı. S.Rəhimov.
2. Fışıltı səsi çıxarmaq (bax fışıltı 2-ci mənada). İlanlar fışıldayır kol-koslar arasından. S.Rüstəm.