fəza : is. [ər.]
1. Kainatda sonsuz boşluq; göy, asiman. Ulduzlu fəza dəniz üzərinə çevrilmiş bir süzgəcə bənzəyirdi. M.S.Ordubadi.
2. məc. Yüksəklik, ənginlik. Yenə də insanın xəyal şahpəri; Gəzir fəzaları, göy dənizləri. S.Vurğun. Qüdrətim olsaydı qanad açardım; Sonsuz fəzaları yarıb uçardım. Ə.Kürçaylı.