fakültə : [alm.] Ali məktəblərin tədris obyektinə görə bir-birindən ayrılan şöbələrindən hər biri. Kimya fakültəsi. Hüquq fakültəsinin dekanı. – [Həsən] riyaziyyat fakültəsinə .. daxil oldu. İ.Əfəndiyev.