fauna : is. [lat.] Hər hansı bir ərazinin və ya geoloji dövrün heyvanlar aləmi, bütün heyvan növləri; heyvanat aləmi. Səhra faunası. Abşeronun faunasını tədqiq etmək. – Dənizlərin əmələ gəlməsi tarixi başqabaşqadır. Buna görə qonşu dənizlərin faunası çox vaxt müxtəlif olur. “Sualtı aləm”.