filankəs : is. [ər. filan və fars. kəs] Adı deyilmək istənilməyən şəxs; filan adam. Adını demərəm, eldən ayıbdır; Filankəsin qızı filan oynasın. M.V.Vidadi. İstəyirdi ki, ona indi sadəcə Ağca yox, filankəsin arvadı desinlər. Mir Cəlal.