filosofluq : is. Fəlsəfi mühakimələrə meyil, mücərrəd mühakimələrlə məşğul olma. // məc. Əllaməlik, üqəlalıq. [Yəhya:] Filosofluq sənə heç yaraşmır, Əli. Y.Əzimzadə. _ Filosofluq etmək – əllaməlik etmək. Telli arvad [Rüstəm kişiyə] baxanda filosofluq edib deyirdi.. M.İbrahimov.