final : [ital. finale – sonuncu, axırıncı]
1. inc. Musiqi, teatr və ya ədəbi əsərin sonu. Simfoniyanın finalı. Romanın finalı. – “Koroğlu” uvertürası operanın finalında səslənən təntənəli və möhtəşəm musiqi ilə qurtarır. Ə.Bədəlbəyli.
2. idm. İdman yarışlarının qalibi müəyyən edən son hissəsi. Finala çıxmaq. Finalda oynamaq. Finalda qalib gəlmək.