fut : is. [ing.] İngilis ölçü sistemində 30 sm
1. mm-ə bərabər uzunluq vahidi.