görülmək : “Görmək1”dən məch.
görülmək 2: bax görünmək 1-ci mənada. Alçalsın dağları, görülsün köçü; Cənnəti məvadı qoynunun içi. “Qurbani”.