gözübağlıca : sif. və zərf Gözü bağlı olduğu halda, gözlərini yumaraq; gözüyumulu. Təzə pristav kəndlilər üçün gözübağlıca misalında idi. Ə.Vəliyev. // bax gözübağlı.