geparin : is. [yun.] tib. Qanın axmasının qarşısını alan dərman preparatı.