humanizm : [lat. humanus – insan]
1. İntibah dövrünün, insan şəxsiyyətinin azad inkişafı, feodalizm və katolisizm zəncirindən azad olması prinsipini elan etmiş mütərəqqi hərəkatı.
2. İnsan ləyaqətinə hörmət; insanpərvərlik, insansevərlik. Humanizm idealları vətəndaşı da, sənətkarı da həyata və həqiqətə tərəf çəkir. M.İbrahimov. Udur xırda balıqları qoca timsah .. Göz yaşları axır, axır. Deyir: – Sülhü qoruyuram bu sularda; Quyruğuna humanizm nişanını özü taxır, qoca timsah. R.Rza.