hünərli : sif. və is.
1. Bacarıqlı, məharətli, qabiliyyətli, qeyrətli, əlindən iş gələn. Hünərsiz özgəyə güvənər, hünərli özünə. (Ata. sözü).
2. Qoçaq, igid, cəsur, cürətli. Gündüzlər hünərli görünən qazaq; Qaranlıq düşəndə olur yapalaq. H.K.Sanılı. Bayındır xan misilsiz bir bayram şənliyi qurmuş, sağındasolunda .. hünərli ərlər durmuşdular. M.Rzaquluzadə.