hüquqçu : is.
1. Hüquq sahəsində praktik işçi. Məhkəmənin hüquqçusu.
2. Bax hüquqşünas.