hürufi : is. [ər.] Hürufilik təriqəti tərəfdarı. Hürufi şairlər.