həcc : is. [ər.] Müsəlmanlarda: zilhiccə ayında Məkkədə ziyarət mərasimini yerinə yetirmə. Bəhs ilə həccə gedən yorulub yolda qalar. (Ata. sözü). Getdi həccə atası, ta oluna “hacı” xitab; Kim ona “hacı” desə, bil ki, deyir böhtanı. S.Ə.Şirvani.