həramilik : is. Quldurluq, çapovul- (çuluq), yolkəsmə.