hərdəmxəyal : sif. [fars. hərdəm və ər. xəyal] Sabit fikri olmayan, tez-tez fikrini dəyişən. Hərdəmxəyal adam. – Yox, Mehriban yüngültəbiətli, hərdəmxəyal qızlara bənzəmirdi. H.Seyidbəyli. // İs. mənasında. [Xəlil Salmana:] Bu əhvalatı bilirəm. Mir Cəlal bir az hərdəmxəyaldır. Çəmənzəminli. Lətifə nə üçün hərdəmxəyal olsun? M.Hüseyn.