halqavari : sif. Halqa, çənbər, çevrə şəklində; dairəvi, halqaşəkilli.