hampa : is. [fars. həm və pa – ayaq]
1. Keçmişdə kənd varlısına, dövlətliyə verilən ad. [1-ci kəndli:] Burada bir Hacı Bayram deyil, ondan savayı da neçə hampa var. Ə.Haqverdiyev. Qoyunçu hampalar bu gen hörüşü; İcarə eyləyib saldılar yataq.. H.K.Sanılı.
2. məc. Yoldaş, sirdaş. [Qoca:] Sən [Beyrək] qız istəmirsən, özünə bir hampa istəyirsən... M.Rzaquluzadə.