hifz : is. [ər.] Qoruma, mühafizə etmə, mühafizə, qoruyub saxlama. [Seyid:] Şəriət ehkamını hifz yolunda heç bir xidmətiniz olubmu? Mir Cəlal. _ Hifz etmək – qorumaq, mühafizə etmək, qoruyub saxlamaq. Ya rəbbim, adilsən, hifz elə bizi; Halal ocaqlara üzv elə bizi. M.Araz. // Yadda saxlamaq, unutmamaq. Deyilən sözü hifz etmək lazımdır. – [Müsyö Jordan:] İndi də mənim ilə durub-oturmaqdan bir para kəlimatı hifz edibdir. M.F.Axundzadə.