hodaq : is. məh. Kotana qoşulan öküz. Qəhrəman .. hodaq sürməkdə .. Rüstəmə kömək edirdi. S.Rəhimov. Poladı qaytarıb kotan hodağı sürməyə göndərdilər. Ə.Vəliyev.