icarələmək : f. İcarəyə götürmək, kirələmək. Torpaq icarələmək.