ifadəçi : is. İfadə edən, əks etdirən, təmsil edən. M.F.Axundovdan sonra ən bö- yük demokrat, bu yeni keyfiyyətli demokratizmin ədəbiyyat sahəsində böyük ifadəçisi C.Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) oldu. M.İbrahimo