ikiqəpiklik : is. İki qəpik dəyərində olan metal pul.
ikiqəpiklik 2: is. İki qəpik dəyərində olan metal pul.