illüzionizm : is. [fr.]
1. Maddi aləmin illüziyadan – yanlış təsəvvürlərdən başqa bir şey olmadığını iddia edən, elmə zidd, idealist fəlsəfi görüş.
2. Sehrbazlıq, gözbağlıcalıq.