inamsızlıq : is. İnam olmama, etibar olmama; inam, etibar yoxluğu.