inikas : is. [ər.]
1. Bir yerə dəyib geri qayıtma, əksetmə; surətin şüşəyə, suya və ya başqa parlaq bir şeyə dəyib orada əks olunması. Ayın dənizdə inikası. // Səsin dağa, qayaya və ya başqa bir maneəyə çarpıb oradan çıxmış kimi geri qayıtması. Səsin inikası. _ İnikas etdirmək – əks etdirmək, göstərmək. İnikas etmək – əks etmək.
2. fəls. Xarici aləmin surətlər şəklində xəyalımızda canlanması.