inləmək : bax inildəmək. [Ərən:] Günəş çıxandan batana qədər ağır işdən inləyən qullar Mariqerini sevinclə qarşıladılar. Çəmənzəminli. İnlədikcə azalmır; Dərdlərimiz daha da; Ürəkdə göz-göz olur. B.Vahabzadə. İlk eşqim yuxutək çəkildi göyə; Könlümün sazında inlədi bir sim. H.Arif.