inşaat : is. [ər. “inşa” söz. cəmi] Tikinti, tikinti işləri. İnşaat materialı. İnşaat mühəndisi. İnşaat idarələri. – [Rüstəm kişi:] ..Dağılışın hərə öz işinə. Biz də elə yaxındakı inşaatdan başlayaq, mədəniyyət evi tikirik. M.İbrahimov. İnşaat briqadasının üzvləri də, .. İmanovla Tahir də bu qayığa minib yola düşdülər. M.Hüseyn.