intensiv : sif. [lat.] Gərgin, güclü, qızğın. İntensiv iş. – Üçpərli balta ilə işlərkən quyuda gilli məhlulun cərəyanı da nisbətən intensiv (z.) olmalıdır ki, külli miqdarda qazılmış süxur tamamilə qaldırılsın və quyunun dibi təmiz olsun. S.Quliyev.
1. Daha böyük səmərə verən, daha məhsuldar. İntensiv üsul. _ İntensiv kənd təsərrüfatı – istifadə olunan torpaq sahəsinin hər bir vahidinə böyük xərc və səy qoyma əsasında qurulmuş kənd təsərrüfatı istehsalı sistemi.