isfahan : is. [xüs. is.-dən.] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
1. əsas muğam bunlar idi: üşşaq, nəva, busəlik, rast, əraq, isfahan, zirəfkənd, büzürg, zəngulə, rəhavi, hüseyni və hicaz. Ü.Hacıbəyov.