istiqamətləndirilmək : məch. İstiqamət verilmək, yönəldilmək.