izahlı : sif. Sözləri izah edən, onların mənalarını açan. İzahlı lüğət. İzahlı mətn.