jurnalistlik : is. Jurnalistika ilə məşğul olma, jurnalistin işi, peşəsi. C.Məmmədquluzadənin
1. ilə yaxın ədəbi və
2. ildən artıq davam edən jurnalistlik fəaliyyəti “imperializm və proletar inqilabları” dövrünə təsadüf edir. M.İbrahimov.