kömürçülük : is. Kömürçünün işi, peşəsi (bax kömür 1-ci mənada). Kömürçülük eləmək. – Cəfərin atası kömürçülükdə qazandığı pulun tən yarısını hər ay müntəzəm halda oğluna göndərmiş, onu oxutmuşdu. Ə.Vəliyev.