köməklik : bax kömək 1 və 2-ci mənalarda. Etiqad et buna, yəqinə inan; İstəməzdim köməklik insandan. A.Səhhət. Müqabil köməklik hər zaman mümkündür.. M.S.Ordubadi. _ Köməklik etmək (eləmək) – bax kömək etmək (“kömək”də). Geridə qalanlara köməklik etmək. – [Yusif:] Yaxşı ki, Qulu mənə köməklik etdi. N.Nərimanov. Köməkliyi dəymək – bax köməyi dəymək (“kömək” də).