köpbəcə :
1. Bax koppuş. Köpbəcə əl.
2. Bax köppəcə. Köpbəcə bişirmək.