közəl : is. Xırman sovrulanda taxılla saman arasında qalan çör-çöp, iri saman, sünbül və s.