külfətsizlik : is. Külfəti, ailəsi, arvaduşağı olmama; külfəti olmayan adamın halı.